Geleceğin Köyleri Hareketi

Köy geçmiştir, gelecektir.  Üretimin anasıdır. Tohumların ekildiği, ürünlerin alındığı, doğallığı yitirmeyen belki de  yegane  varlık.

Tüketim toplumunun herşeyi yok ettiği günümüzde köylere sahip çıkılmalı ve korunmalı, yok edilmemelidir.

Köylere en son ve belki de en büyük darbeyi yeni kabul edilen Büyükşehir Yasası vurdu. Büyükşehirlerdeki 16 bin köyün tüzel kişiliği tek bir cümleyle kaldırıldı.

Şimdi ise bir harekat başlatıldı.. “GELECEĞİN KÖYLERİ HAREKATI”

Seferihisar köylüleri ortadan kaldırılan köyleri için “Geleceğin Köyleri Hareketi”ni başlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer,”Geleceğin Köyleri Hareketi’ni başlatıyor”. Soyer, “Büyükşehir yasasıyla birlikte 16 Bin köy kapanacak. Biz Seferihisar Belediyesi olarak ilçemize bağlı dokuz köyde bir imza kampanyası başlatarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Köylerle ilgili bir manifesto hazırladık ve adını Geleceğin Köyleri koyduk. Köylerimizin kapanmaması için büyük bir mücadele başlatıyoruz” dedi.

Tunç Soyer’in hazırladığı manifestodan bölümler…

“KÖY YOKSA GELECEĞİMİZ DE YOK!

Biz bu topraklarda hep vardık.

Doğadan aldığımız kadarını ona verdik.Bunu yaparken,insanla ve tüm canlılarla uyum içinde yaşadık.Toprağı,suyu ve tohumu candaş bildik.

Dünyada ilk köy burada,Anadolu’da kuruldu.İnsanların ilk evleri,bu topraklarda inşa edildi.

Tohum ilk önce bizim analarımızın avucuna düştü.Buğday, arpa, erik ve daha nicesi…Anadolu’dan yayılıp kimbilir kaç insanın rıskı oldu.Sayısız oyun, türkü, horon,z eybek, halay, ağıt… Bizim meydanlarımızda oynandı,söylendi ve buralardan dalga dalga yayıldı.

Evlerimiz sessiz sedasız yıkıldı.Yüzlerce yıl,nesilden nesile taşınan tohumlar kayboldu. Tohum, yaşamın kaynağı, patent altına alındı. Düğün yerlerinde oyunlarımız oynanmaz oldu. Deyişlerin ,manilerin,masalların anlamını hatırlayan kalmadı.Son elli yılda köylerimizin büyük kısmı boşaldı.Şehre göç etmek zorunda kaldı.

Köylere en son ve belki de en büyük darbeyi yeni kabul edilen Büyükşehir Yasası vurdu. Büyükşehirlerdeki 16 bin köyün tüzel kişiliği tek bir cümleyle kapatıldı. Yeryüzünün ilk köyünün kurulduğu bir coğrafyada binlerce köyün üzerine te bir cümleyle çizmek mümkün mü?  Değil elbette.

Köy,köktür ve tohumdur. Köy,hem geçmişimiz hem geleceğimizdir. Tüketen insanın savaşların içine sürüklendiği bir çağda,köyler sakince üreten geçmişle geleceğin harmanlandığı yerler olmalıdır.

Şehirde veya köyde, nerede yaşarsak yaşayalım sağlıklı bir doğal çevre ve kırsal alana ihtiyacımız var. Köy olmazsa şehirde ne yiyebiliriz?  Fabrikasyon sebze ve meyveleri mi,yoksa büyük şirketlerin GDO’lu ürünleri mi?

Biz, geleceğin köyleri,köy olma hakkımızı anayasal düzeyde savunmak için bir araya geldik.Daha da önemlisi,yasaların hiç düşünmediği bir görevi sürdürmek,geçmişle gelecek arasında köprü kurmak için bir araya geldik.

Bereketli ve sağlıklı bir toplum için geleceğin köylerini yeşertmeye niyet ettik.”

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in örgütlediği bu hareket  için sizde kolları sıvayın ve destek olun. Bu toprakların insanı köklerini kaybetmesin, yeşersin, üretsin..

GELECEĞİN KÖYLERİ HAREKETİ’ne katkı vermek için; ”ozelkalem@seferihisar.bel.tr” ile bağlantıya geçin. Bu bir sosyal sorumluluktur.