Scroll to Top

Bu paylaşıma sıkı ve şok edici bir giriş yapalım mı izninizle? Çok güçlü ve gelişmiş görünen bu insanoğlu esasında oldukça aciz ve az gelişmiş – veya gelişimini tamamlamaktan çok uzakta diyelim, fazla kızdırmamak için kimseleri… Üstelik de kendisini “müthiş üstün” bir yaratık olarak algıladığından (kibrin aşırı boyutu...